Αφιερώματα και Βραβεύσεις Τουρισμού 2010

Τα Βραβεία 2010 απονεμήθηκαν ως εξής:

«Προσωπικότητα Φιλοξενίας 2010» ψηφίστηκε o κος Γιαννάκης Αρχοντίδης