Στα πλαίσια της συμμετοχής του Συνδέσμου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Weed Out Occupational Violence from HORECA” (WEED OUT), έργο που εξετάζει την επαγγελματική βία στον τομέα των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της εστίασης, σας παρακαλούμε όπως αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρωθεί το πιο κάτω ερωτηματολόγιο.

Η Σύνδεσμος θα πρέπει να συνδράμει με τουλάχιστον 50 απαντημένα ερωτηματολόγια, και ως εκ τούτου η συμβολή σας για την επίτευξη αυτού του στόχου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

English Survey

https://forms.gle/vUWJuJzpUy26kTkr7

Greek Survey

https://forms.gle/hYYsenss4H1f4ECw9