Με απόφαση του Δ.Σ. ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ, θέλωντας να συνδράμει ενεργά στην ανάδειξη της αριστείας, των βέλτιστων πρακτικών και των Ευ Πραττόντων, αναλαμβάνει να ειναι ο κύριος χορηγός του φορέα Βραβεύσεων Αριστοξενίας ‘Κύπρια Φιλοξενία’.

Η συνεισφορά του ΠΑΣΥΔΙΞΕ πέρα από ηθική, θα ειναι ουσιαστικής σημασίας για επίτευξη των στόχων του φορέα.

Ιδρυτικά Μέλη του φορέα ειναι μεταξυ άλλων οι ακόλουθοι:  Χρήστος Αγγελίδης (νυν πρόεδρος), Πολυς Καλλής (πρώην πρόεδρος), Τάσος Περδίος (ταμείας), Χάρης Στυλιανου, Μάριος Έλληνας , Χρήστος Ευσταθίου, Γιώργος Γεωργίου και άλλα μέλη του Συνδέσμου.

Επιπλέον τις δράσεις του Κύπρια Φιλοξενία, στηρίζουν ενεργά επαγγελματικοί συνδέσμοι, όπως ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων, ο Σύνδεσμος Housekeepers, η Ένωση Bartenders, το CSTI προέδροι των οποίων συμμετέχουν στο Δ.Σ.

Πρόσφατα με απόφαση του, το Υφυπουργείο Τουρισμού έθεσε τον θεσμό των ετήσειων βραβεύσεων υπό την αιγίδα του.

Κύριοι χορηγοί του Φορέα είναι το STAFFBRAVO.COM καθώς και το FOUR SEASONS BEACH HOTEL.