Το στρατηγικό σχέδιο κινδυνεύει από τις περικοπές. Απαιτούνται αναγέννηση της κυπριακής φιλοξενίας και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) στο...